ضمن تقدیر و تشکر از دانش آموزان برتر اخلاق دبیرستان ناصر
 
به دانش آموزانی که شرایط ذیل ( شماره 1) را داشته باشند و فعالیت شماره 2 را انجام دهند 100 امتیاز ویژه تعلق خواهد گرفت .
1 - دانش آموز بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود موارد انضباطی خود را از تاریخ 95/7/1 لغایت 95/11/1مشاهده و در صورت نداشتن مورد انضباطی یا نمره 20انضباط فعالیت زیر را انجام دهد .
 
2 - در قسمت انتهایی صفحه اصلی سایت( ارتباط با مدیریت و معاونت) نام و نام خانوادگی خود را نوشته و سپس انتقادات و پیشنهادات خود را نوشته و پیام را ارسال فرمائید .