امتحانات خرداد94
 
 

 

برنامه امتحانات نوبت دوم  ***  خرداد 94  *** دبيرستان ناصر

 

روز

تاريخ

درس

ملاحظات

شنبه

2/3/94

قرآن

1   ساعت برگزاري امتحان در نوبت صبح پايه هشتم ساعت 8 و پايه هفتم ساعت10 صبح

2 درب سالن امتحانات يك ربع قبل از شروع امتحان بسته خواهد شد .

3- آوردن تلفن همراه ممنوع و همراه داشتن كتاب جزوه يادداشت و . . . به منزله ي تقلب است .

4- قبل و بعد از امتحانات  هرگونه تجمع در بيرون از دبيرستان ممنوع مي باشد .

5- پوشيدن لباس فرم و رعايت قوانين انضباطي در ايام امتحانات الزامي است .

 6-به منظور استفاده بهینه از کتاب های

درسی در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

يكشنبه

3/3/94

-

دوشنبه

4/3/94

ریاضی

سه شنبه

5/3/94

-

چهار شنبه

6/3/94

زبان

پنج شنبه

7/3/94

-

جمعه

8/3/94

-

شنبه

9/3/94

علوم

يكشنبه

10/3/94

-

دوشنبه

11/3/94

عربی

سه شنبه

12/3/94

املا فارسی

چهار شنبه

13/3/94

-

پنج شنبه

14/3/94

-

جمعه

15/3/94

-

شنبه

16/3/94

مطالعات

یک شنبه

17/3/94

-

دوشنبه

18/3/94

پیام آسمانی

سه شنبه

19/3/94

انشاءفارسی

چهارشنبه

20/3/94

تفکر

 

اولياي محترم با فراهم نمودن محيطي مناسب فرزندانتان را در رسيدن به موفقيت ياري نماييد .

 

غيبت غيرموجه در امتحانات به منزله ي صفر تلقي مي گردد .